Działalność lecznicza - zagadnienia ustrojowe i formalno-prawne, przekształcenia i procedury ,,oddłużeniowe”

Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego w dniu 18 kwietnia b.r. organizuje szkolenie pt. Działalność lecznicza - zagadnienia ustrojowe i formalno-prawne, przekształcenia i procedury "oddłużeniowe".

 

Szkolenie:

Działalność lecznicza - zagadnienia ustrojowe i formalno-prawne, przekształcenia i procedury ,,oddłużeniowe”

 

Data szkolenia: 18 kwietnia 2013 r.

W godzinach: 9.30-17.00

Miejsce szkolenia: Uczelnia Łazarskiego, sala 867, VIII p., sektor F

 

Program szkolenia (łącznie 6,5 godziny zajęć):

  1. Podstawowe założenia formalno-prawne ustawy o działalności leczniczej w świetle doświadczeń praktycznych i na tle orzecznictwa sądowego;
  2. Prawa i obowiązki kierownika podmiotu leczniczego (Zarządu spółki), rady społecznej (Rady Nadzorczej spółki), podmiotu tworzącego (właściciela działającego jako Zgromadzenie Wspólników) oraz ich wzajemne relacje;
  3. Najważniejsze dokumenty wewnętrzne podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
  4. Zasady prowadzenia rejestru, nadzoru i kontroli nad wykonywaniem działalności leczniczej;
  5. Zamówienia podmiotów leczniczych na udzielnie świadczeń zdrowotnych na podstawie konkursu ofert i umowy z wykonawcami;
  6. Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą;
  7. Obowiązki podmiotów tworzących (organów administracji rządowej, gmin, powiatów, województw i uczelni medycznych) oraz SPZOZ w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego SPZOZ;
  8. Procedura prawna dotycząca przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową.

 

Prowadzący szkolenie: radca prawny dr Maciej DERCZ, Dyrektor Instytutu Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego, oraz radca prawny Tomasz REK – autorzy komentarza do ustawy o działalności leczniczej wyd. przez Wolters Kluwer, wykładowcy MBA na Uczelni Łazarskiego.

Koszt szkolenia: 480 zł od osoby. W tytule przelewu proszę podać tytuł szkolenia.

Wpłaty na konto: PKO Bank Polski nr 36 1020 1169 0000 8402 0015 4146

Rejestracja uczestników: do dnia 12 kwietnia 2013 r.,

m.tkaczyk@lazarski.edu.pl

 

Dodatkowe materiały: