Debata ekspercka nt. Kierunków racjonalizacji opieki nad pacjentami z POChP z perspektywy ekonomiczno – społecznej

Instytut Zarządzania W Ochronie  Zdrowia Uczelni Łazarskiego zaprasza na debatę ekspercką nt. Kierunków racjonalizacji opieki nad pacjentami z POChP z perspektywy ekonomiczno – społecznej. Podczas konferencji  zostanie zaprezentowany raport: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) 

Debata odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2014 r. w godz.  12.00-14.00 na Uczelni Łazarskiego, (ul. Świeradowska 43, Warszawa, aula 38, parter)

Przedmiotem dyskusji będą: 

 • wyniki badań dotyczących kosztów leczenia chorych z POChP
 • analiza struktury wydatków na świadczenia w zakresie POChP
 • w poszczególnych województwach
 • wyniki analizy kosztów społecznych generowanych przez tę jednostkę chorobową
 • rekomendacje w zakresie działań prowadzących do ograniczenia społecznych
 • konsekwencji POChP oraz racjonalizacji wydatków publicznych w tym zakresie

Uczestnicy debaty: 

 • przedstawiciel MZ
 • przedstawiciel NFZ
 • przedstawiciel AOTM
 • przedstawiciel ZUS
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
 • przedstawiciele organizacji pacjenckich