Debata ekspercka "Kierunki racjonalizacji opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z perspektywy ekonomiczno-społecznej"

Instytut Zarządzania W Ochronie  Zdrowia Uczelni Łazarskiego zaprasza na  debatę ekspercką nt. kierunków racjonalizacji opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z perspektywy ekonomiczno-społecznej. Podczas konferencji  zostanie zaprezentowany raport „Analiza kosztów medycznych i społecznych chorób związanych z niewydolnością serca w Polsce”.

Debata odbędzie się w dniu 15 października 2013 r. w godz.  12.00-14.00 na  Uczelnia Łazarskiego, (ul. Świeradowska 43, Warszawa, aula 130, I piętro, Sektor C)

Przedmiotem dyskusji będą:

 • wyniki badań dotyczących kosztów leczenia chorych z niewydolnością serca
 • analiza struktury wydatków na świadczenia w zakresie niewydolności serca w poszczególnych województwach
 • wyniki analizy kosztów społecznych generowanych przez tę jednostkę chorobową
 • rekomendacje w zakresie działań prowadzących do ograniczenia społecznych konsekwencji niewydolności serca oraz racjonalizacji wydatków publicznych w tym zakresie

Uczestnicy debaty:

 • przedstwiciel MZ
 • przedstwiciel NFZ
 • przedstawiciel AOTM
 • przedstawiciel ZUS
 • przedstawiciel KRUS
 • prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii
 • prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler, Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
 • przedstwiciele organizacji pacjenckich

 

Patronem medialnym debaty jest miesięcznik Rynek Zdrowia

 

Udział można potwierdzać do dnia 14 października 2013 r.

RSVP: telefon 22-54 35 356 lub e-mail: a.rechnio@lazarski.edu.pl