Debata ekspercka "Kierunki racjonalizacji opieki nad pacjentami chorującymi na SM z perspektywy ekonomiczno – społecznej"

Instytut Zarządzania w Ochronie  Zdrowia Uczelni Łazarskiego zaprasza na debatę ekspercką nt. Kierunków racjonalizacji opieki nad pacjentami chorującymi na SM perspektywy ekonomiczno – społecznej. Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport: Stwardnienie rozsiane – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

Debata odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz.  13:00 na Uczelni Łazarskiego, (ul. Świeradowska 43, Warszawa, aula 130, I piętro, sektor C)

Przedmiotem dyskusji będą: 

 • wyniki badań dotyczących kosztów leczenia chorych z SM
 • analiza struktury wydatków na świadczenia w zakresie SM w poszczególnych województwach
 • wyniki analizy kosztów społecznych generowanych przez jednostkę chorobową 
 • rekomendacje w zakresie działań prowadzących do ograniczenia społecznych konsekwencji SM oraz racjonalizacji wydatków publicznych w tym zakresie

Uczestnicy debaty: 

 • przedstawiciel MZ
 • przedstawiciel NFZ
 • przedstawiciel AOTM
 • przedstawiciel ZUS
 • prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Selmaj, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas, Kierownik I Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • przedstawiciele organizacji pacjenckich