Konferencje

Konferencja naukowo-ekspercka nt. Mechanizmów oceny i finansowania technologii rzadkich i ultrarzadkich. Rozwiązania międzynarodowe, propozycje rozwiązań systemowych dla Polski.

19 października 2016 r.

Kontynuując prace w obszarze organizacji polskiej opieki zdrowotnej, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia przygotował raport poświęcony nowym podejściom do systemowej oceny i finansowania leków sierocych (ang. orphan drugs) w Europie i na świecie. Wysokie koszty rozwoju nowych, sierocych technologii medycznych mają istotny wpływ na proces ustalania ceny tych produktów. Silna presja społeczna na większy dostęp do sierocych technologii medycznych skłoniła liczne państwa do wdrożenia alternatywnych metod oceny, dedykowanych tym technologiom. Mają one na celu wyselekcjonowanie technologii sierocych o największej wartości dodanej. Alternatywnym metodom oceny towarzyszy w niektórych krajach wdrażanie mechanizmów optymalizujących ich finansowanie.

Uczelnia Łazarskiego pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-eksperckiej nt. Mechanizmów oceny i finansowania technologii rzadkich i ultrarzadkich. Rozwiązania międzynarodowe, propozycje rozwiązań systemowych dla Polski. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zebrane w raporcie metody i mechanizmy finansowania sierocych technologii medycznych. Celem spotkania jest omówienie aktualnych problemów związanych z oceną leków sierocych, kontraktowaniem i rozliczaniem programów leczenia chorób rzadkich oraz kwalifikacją pacjentów.

Debata odbędzie się 19 października 2016 r., o godz. 10:00 w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, sala 130 (I piętro, sektor D).

 

Patron medialny:   www.pulsmedycyny.pl

 

Wsparcie medialne:   www.medtube.pl