Rada naukowa Instytutu Transportu Lotniczego

  • dr Tomasz Balcerzak, Prezes Eurolotu
  • Adam Maria Berezowski
  • Marek Kachaniak, dyrektor Departamentu Lotnictwa MIR
  • dr Edmund Klich
  • Krzysztof Kapis, Prezes PAŻP
  • prof. zw. dr hab. Elżbieta Marciszewska
  • Piotr Ołowski, Prezes ULC
  • prof. zw. dr hab. Marek Żylicz