Instytut

Partnerzy Instytutu Transportu Lotniczego

IATA – International Air Transport Association – międzynarodowa organizacja zrzeszająca 230 przewoźników lotniczych z siedzibą w Montrealu i Genewie.

Polski Klub Lotniczy - jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.

PRTL.PL - opisuje bieżące i planowane wydarzenia związane z transportem powietrznym oraz obserwuje światowe trendy analizując ich wpływ na polski rynek lotniczy.

AIRLAW.PL - sewis prawa lotniczego, służący popularyzacji wiedzy z zakresu prawa lotniczego.

Przyjazne Latanie - Stowarzyszenie "Przyjazne Latanie".