Instytut

Adres:

Instytut Transportu Lotniczego Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43,
02-662 Warszawa

 

Kierownictwo ITL:

dr Anna Konert,
Dyrektor ITL,
tel: 22 54 35 314

 

Biuro Instytutu Transportu Lotniczego czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16,

tel: 22 54 35 314
e-mail: m.leciejewicz@lazarski.edu.pl