Spotkanie z ekspertem Urzędu Lotnictwa Cwilnego panem Piotrem Kaczmarczykiem

25.11.2014

Spotkanie z ekspertem Urzędu Lotnictwa Cwilnego panem Piotrem Kaczmarczykiem

W Polskim Klubie Lotniczym, pod patronatem Instytutu Transportu Lotniczego, odbyła się w dniu 24 listopada 2014 prezentacja możliwości systemu European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems (ECCAIRS).

Zapraszamy na spotkanie z Prof. Pablo Mendes de Leon ekspertem od międzynarodowego prawa lotniczego - 22 października

17.10.2014

Zapraszamy na spotkanie z Prof. Pablo Mendes de Leon ekspertem od międzynarodowego prawa lotniczego - 22 października

Prof. dr Pablo Mendes de Leon jest światowej sławy autorytetem w zakresie międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego. Do Warszawy przyjeżdża z okazji 85-lecia Konwencji Warszawskiej (Konwencja w sprawie ujednolicenia niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.) na zaproszenie <link http://www.lazarski.pl/instytuty/instytut-transportu-lotniczego/ _blank>Instytutu Transportu Lotniczego Uczelni...

Konferencja „System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotnictwa cywilnego”

07.07.2014

Konferencja „System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotnictwa cywilnego”

18 marca 2014 r. w auli 130 Uczelni Łazarskiego odbyła się konferencja naukowa pt. &quot;System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotnictwa cywilnego&quot;

Instytut Transportu Lotniczego Uczelni Łazarskiego

jest ośrodkiem naukowo-badawczym zajmującym się procesami rozwoju transportu lotniczego w Polsce i na świecie. Został utworzony w 2014 roku jako jednostka organizacyjna w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Misją ITL jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych i szkoleniowych dla sektora transportu lotniczego. Instytut Transportu Lotniczego realizuje cele strategiczne, którymi są:

  • osiągnięcie pozycji jednego z najlepszych pod względem merytorycznym instytutów;
  • bycie konkurencyjnym. Strategia opiera się na stymulowaniu i aktywnym działaniu.

Instytut Transportu Lotniczego prowadzi kierunki badawcze dotyczące wszystkich aspektów sektora transportu lotniczego. Upowszechnia i wdraża wyniki badań oraz prowadzi działalność edukacyjną. Współpracuje z organizacjami i instytucjami krajowymi, europejskimi i światowymi. Instytut Transportu Lotniczego inwestuje w rozwój kadry naukowo-badawczej.

W ramach Instytutu Transportu Lotniczego działa Akredytowane Centrum Szkoleniowe IATA.

Dyrektorem Instytutu Transportu Lotniczego jest dr Anna Konert.