Struktura Organizacyjna i Rada Naukowa IPOZ

—  Prof. dr hab. H. Izdebski,

—  Prof. dr hab. C. Włodarczyk,

—  Dr I. Kowalska,

—  Dr M. Mokrzycka,

—  Dr D. Karkowska.