V Konferencja

Pokonferencyjne refleksje, 8-10.03.2013

W dniach 8–10 marca 2013 r. na Uczelni Łazarskiego odbyła się międzynarodowa konferencja Bunt w imię wolności – zapomniany gen Białorusinów?, zorganizowana przez Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej i Centrum Białoruskie przy Uczelni Łazarskiego. W konferencji wzięło udział ok. 80 osób, w tym ok. 40 w roli prelegentów lub moderatorów i dyskutantów. Zaproszeni goście to naukowcy i działacze demokratyczni z Białorusi oraz naukowcy z Francji, Litwy, Polski, Szwecji, USA i Węgier.

 

Uroczystego otwarcia obrad konferencyjnych w piątkowe popołudnie dokonał Sędzia Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP w st. spoczynku, obecnie dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej. Po nim głos zabrali Prezydent Uczelni Łazarskiego - Juliusz Madej, podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski - Jerzy Pomianowski, dyrektor Białoruskiej Filii Fundacji Konrada Adenauera - Alexandr Brackel. Została również wręczona nagroda im. Alesia Adamowicza białoruskiemu filozofowi Waleremu Bułhakowowi. Następnie profesor Andrzej S. Kamiński z Georgetown University (USA) wygłosił wykład pt. Obywatele, rząd i demokracja – ich miłość i nienawiść. Kazus Europy Wschodniej.

 

Konferencja miała wymiar naukowo-praktyczny: oprócz paneli dyskusyjnych o charakterze akademickim, były też takie elementy, jak „dzielenie się doświadczeniem obywatelskim” oraz warsztaty. Tematyczne panele dyskusyjne miały na celu wydobycie i sformułowanie pewnych idei i postulatów teoretycznych, jeśli chodzi o źródła i inspiracje postaw obywatelskich w przypadku Białorusi; panel „doświadczenia obywatelskiego” stał się miejscem dzielenia się już zdobytym doświadczeniem w poszerzaniu zakresu autonomii w warunkach autorytarnych; z kolei warsztaty były nakierowane na wypracowanie praktycznych strategii w obszarze „działań obywatelskich”.

 

 

V Konferencja w dniach 8-10 marca 2013 r.

Bunt w imię wolności – zapomniany gen Białorusinów?

Międzynarodowa konferencja - Uczelnia Łazarskiego

8 – 10 marca 2013 r.

Czy Białorusini są „genetycznie” skazani na autokrację? Czy przodkowie Białorusinów byli ulegli wobec autorytarnych zakusów władzy centralnej? Czy w białoruskiej historii i kulturze można znaleźć przesłanki dla walki o wartości obywatelskie? – tego typu pytania będą przedmiotem debat podczas międzynarodowej konferencji Bunt w imię wolności – zapomniany gen Białorusinów?, która odbędzie się na Uczelni Łazarskiego w dniach 8 – 10 marca 2013 r.

 

Organizatorem konferencji jest Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego. Wydarzenie to stanowi kontynuację tradycji organizowania konferencji międzynarodowych, zapoczątkowanej w 2006 roku przez założyciela Instytutu i jego ówczesnego dyrektora, prof. Andrzeja S. Kamińskiego z Georgetown University, USA. Dotychczas odbyły się cztery tego typu konferencje, organizowane przez Instytut: „Geopolityczne miejsce Białorusi w Europie i świecie” (2006 r.), „Przepaść miedzypokoleniowa, czyli zróżnicowanie celów, wartości i strategii Białorusinów” (2008 r.), „Powrót do Europy: przeszłość i przyszłość Białorusi” (2010 r.), „Białoruś i jej sąsiedzi. Wzajemne wyobrażenia historyczne i konstrukcje polityczne” (2011 r.).

Językami konferencji będą białoruski i angielski (z tłumaczeniem symultanicznym).

Wstęp wolny.

 Dodatkowe materiały:

* program w języku angielskim

* program w języku białoruskim