Program Wschodnioeuropejski

Konferencje białoruskie

W ramach Programu Wschodnioeuropejskiego Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego zorganizował 4 tematyczne konferencje białoruskie: 

  • I konferencja: Geopolityczne miejsce Białorusi w Europie i w świecie, 10–12 listopada 2006. Grantodawca: MSZ;
  • II konferencja: Przepaść międzypokoleniowa - czyli białoruskie różnice w spojrzeniu na cele, wartości i strategię, 3-5 czerwca 2008 r. Grantodawcy: National Endowment for Democracy, Konrad Adenauer Stiftung, Open Society Institute;
  • III konferencja: Powrót do Europy. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Białorusi, 12-14 listopada 2010 r. Grantodawcy: National Endowment for Democracy, Konrad Adenauer Stiftung, Open Society Institute.
  • IV konferencja: Białoruś i jej sąsiedzi: kontekst historyczny i polityczne uwarunkowania, 9-11 grudnia 2011 r. Grantodawcy: National Endowment for Democracy, Konrad Adenauer Stiftung, Open Society Institute.
    Kolejna konferencja - Bunt i imię wolności: Zapomniany gen Białorusinów? odbędzie się w dniach 8-10 marca 2013 r.

Poza tym, w ramach Programu Wschodnioeuropejskiego odbyły się konferencje:

  • Białoruś w Europejskiej polityce sąsiedztwa w dniu 17 listopada 2008 r. Finansowanie: Biuro Warszawskiej Komisji Europejskiej, Fundacja Centrum Innowacji Socjalnych, Uczelnia Łazarskiego;
  • Konstanty Kalinouski jako architekt narodu białoruskiego - pro et contra, w dnaich 2-3 kwietnia 2009 r. Finansowanie: Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Uczelnia Łazarskiego