Program przywracania zapomnianej historii Europy Środkowo-Wschodniej

Program przywracania zapomnianej historii Europy Środkowo-Wschodniej

W ramach Programu Badawczego „Przywracanie zapomnianej historii Europy Środkowo-Wschodniej” (o Programie więcej w sekcji III).  „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglosaskich podręcznikach akademickich”.

Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego zorganizował 10 konferencji/seminariów pod powyższym tytułem, współfinansowanych przez: MSZ, Ambasadę RP w Waszyngtonie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.

Konferencje dotyczą wprowadzenia uzupełnień i korekt do amerykańskich podręczników przeznaczonych dla studentów i uczniów szkół średnich w odniesieniu do zapomnianej historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, XIX-XX-wiecznej historii ziem Rzeczypospolitej jak też odrodzonego państwa polskiego.

Celem naszego projektu jest wprowadzenie istotnych zmian do amerykańskich podręczników historii (wychodzących w setkach tysięcy egzemplarzy) poświęconych kulturze europejskiej i historii świata. Podręczniki te najczęściej pomijają albo wypaczają obraz historii, kultury i współczesności naszego kraju. Przedmiot Historia Europejskiej Cywilizacji lub zamiennie Cywilizacje (lub Historia) Świata obowiązuje na wszystkich kierunkach studiów, we wszystkich collegach i uniwersytetach amerykańskich.

 Każda konferencja Instytutu jest rozbudowana o program towarzyszący, który ma na celu nie tylko pokazanie najpiękniejszych polskich zabytków, ale przede wszystkim sprowokowanie dyskusji o naszej przeszłości oraz dostarczenie dodatkowych źródeł na zajęcia seminaryjne o polskiej historii.

Nowe publikacje

W wyniku naszych konferencji wiele omawianych publikacji doczekało się ponownych wydań, uwzględniających przedstawione im opinie ekspertów. Przykładowe publikacje:

 

J. Merriman, A History of Modern Europe
B. Levack, E. Muir, M. Veldman, The West
Mckay, A History of Western Society
N. Riasanovsky, M. Steinberg, A History of Russia
Kidner, Bucur, Making Europe