Programy badawcze

Instytut realizuje dwa programy badawcze:

  • Program przywracania zapomnianej historii Europy Środkowo-Wschodniej, którego celem jest wprowadzenie istotnych zmian do amerykańskich podręczników historii (wychodzących w setkach tysięcy egzemplarzy) poświęconych kulturze europejskiej i historii świata. Podręczniki te najczęściej pomijają albo wypaczają obraz historii, kultury i współczesności naszego regionu.
  • Program Wschodnioeuropejski, w ramach którego działa Sekcja Białoruska (od 2006 – jako Centrum Białoruskie) i Sekcja Ukraińska (od marca 2010). Celem tego programu jest pobudzenie refleksji i dyskusji nad możliwością odbudowy społeczeństwa obywatelskiego w tej części regionu Europy Wschodniej poprzez organizowanie konferencji, seminariów naukowych, wizyt studyjnych i projektów badawczych.

W przeszłości Instytut prowadził również działania w ramach dwóch programów:

  • Forum Obywatelskie: czyli spotkania dyskusyjne poświęcone szeroko rozumianym zagadnieniom społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, przede wszystkim w Polsce, ale także i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przedmiotem zainteresowania Forum były również historyczne korzenie społeczeństw obywatelskich.
  • Kultury i Tradycje Obywatelskie Europy Środkowo-Wschodniej: w ramach tego programu gościliśmy stypendystów i badaczy zajmujących się problematyką obywatelską. Odwiedzili nas m.in. Profesor James Collins (Georgetown University), Profesor Gerald Mara (Georgetown University), Michael Sheehan-Dean (Swansea University), Gordon Curtis Murphy (Georgetown University) i Felica Rosu (Georgetown University).