Prasa o nas

Peter Kracht i Recovery Forgotten History...

Z wielką przyjemnością informujemy, że Pan Peter Kracht, członek Komitetu Sterującego (Steering Committee) corocznie organizowanych przez IPOiPS Międzynarodowych Konferencji p.t. Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglosaskich podręcznikach akademickich” (Recovering Forgotten History. The Image East-Central Europe in Anglo-Saxon Academic Textbooks), został powołany na stanowisko Dyrektora University of Pittsburgh Press. Z tej okazji w prasie ukazał się artykuł poświęcony Panu Krachtowi, w którym przywołuje się Jego działalność w ramach tej Konferencji.

Serdecznie zapraszamy do lektury:

 

http://www.provost.pitt.edu/announcements/01-16-2013.html 

 

 

O inicjatywie Przywracania Zapomnianej Historii

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem promującym przedsięwzięcie organizowania konferencji poświęconej anglosaskim podręcznikom historii, podjętym przez Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej.

O inicjatywie Przywracania Zapomnianej Historii, 04.09.2011

Prasa o nas

Zapraszamy do lektury wywiadu, którego Dyrektor Instytutu, Sędzia Jarzy Stępień udzielił Magazynowi Gospodarczemu Fakty. Tytuł wywiadu „Konieczność walki z anachronizmami”

„Reforma samorządowa natrafiła na dobre podłoże w postaci społecznego zapotrzebowania na zmiany i systemowy przewrót, toteż szybko spotkała się z akceptacją. Wiele pracy i czasu nadal wymagają zmiany mentalne w rozumieniu idei samorządności oraz systemowe niedociągnięcia, z edukacją i wymiarem sprawiedliwości na czele. O historycznym tle reformy, współczesnych potrzebach zmian i perspektywach walki z anachronizmami hamującymi rozwój samorządności mówi Jerzy Stępień, współtwórca reformy o samorządzie terytorialnym” . Magazyn Gospodarczy Fakty nr 2 (44), marzec-kwiecień 2010.

Kolejny wywiad z Sędzią Jerzym Stępniem: „Skuteczny Samorząd” zamieścił nr 4 (46) Magazynu Gospodarczego Fakty.

„Obserwuję od kilku lat tendencję polegającą na marginalizowaniu znaczenia rad na rzecz wójtów, burmistrzów i prezydentów, czyli na emancypowaniu się czynnika profesjonalnego spod konteroli społecznej. Mam nadzieję, że proces ten zostanie zahamowany, a nawet odwrócony, może bowiem wkrótce doprowadzić do odsunięcia się od aktywności publicznej w samorządach ludzi myślących w kategoriach dobra wspólnego” Magazyn Gospodarczy Fakty nr 2 (44), marzec-kwiecień 2010.