Konferencje amerykańskie

XI Konferencja, 14-25.06.2013

Obrady w PAU
Obrady w PAU
Kolacja u Prezydenta Jacka Majchrowskiego
Obrady w PAU
Obrady w PAU
Obrady w Uczelni Łazarskiego
Muzeum Historii Żydów Polskich
Muzeum Historii Żydów Polskich
Kolacja u Wojewody Jacka Kozłowskiego
Obrady w Uczelni Łazarskiego
Obrady w Uczelni Łazarskiego
Obrady w Uczelni Łazarskiego

X Konferencja, 24.05-07.06.2012

Ossolineum, Wrocław
Obrady, Wrocław
Obrady, Wrocław
Ossolineum, Wrocław
Collegium Maius, Kraków
Obrady, Kraków
Obrady, Kraków
Obrady PAU, Kraków
Obrady, Kraków
Obrady, Warszawa

IX konferencja, 25.06-07.06.2011

MPH