Artykuły Sędziego Stępnia

Szlachta przy okrągłym stole

  • Zapraszamy_do_przeczytania_artykulu.pdf200 lat przed ogłoszeniem konstytucji amerykańskiej Polacy spisali prawo, według którego król był pierwszym obywatelem. Jeśli źle kierował państwem, można go było odwołać.

Czy wiemy, jakie jest znaczenie gospodarki rynkowej?

To jest zamach na naszą własność

Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu z sędzią Jerzym Stępniem pt. To jest zamach na naszą własność, który ukazał się w Gazecie Bankowej lipiec-sierpień 2013 r.

Artykuły w Gazecie Prawnej 2013

Artykuły w Gazecie Prawnej 2012

Przywracanie zapomnianej historii

Zapraszamy do lektury artykułu Sędziego Jerzego Stępnia na temat wizerunku Polski w anglosaskich podręcznikach historii, i roli jaką pełnią w przywracaniu wiedzy o prawdziwej historii cyklicznie organizowane przez Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej.  

Przywracanie zapomnianej historii - Sędzia Jerzy Stępień, 05.09.2011