Aktualności

Samorząd nam się wykoślawił - wywiad z Jerzym Stępniem

16 grudnia dzień solidarności z więźniami politycznymi

Na Białorusi dużo ludzi znajduje się w więzieniach za swoje poglądy i przekonania polityczne, niektórzy z nich otrzymali kary na wiele lat. 16 grudnia jest dniem solidarności z więźniami politycznymi. Każdy list, każde słowo wsparcia i solidarności, wzmacnia ducha tych ludzi i daje im nadzieję. Każdy może wykazać swoją solidarność i wsparcie, wysyłając anonimowy list do białoruskich więźniów sumienia. W tym roku Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego wraz z kampanią „Razem dla Białorusi” i „InterPolit” zapraszają wszystkich na parter w sektorze F Uczelni Łazarskiego od godziny 12.00 do godziny 15.00.

 

 

У Беларусі дагэтуль шмат людзей сядзіць у вязніцы за свае перакананні і погляды. 16 снежня стала днём салірарнасці з палітвязнямі. Кожны ліст, кожнае слова патрымкі і саліранасці, узмоцніць дух зняволеных і падаруе надзею. У гэтым годзе Вы зможаце падтрымаць беларускіх вязняў сумлення, напісаўшы ім ананімныя лісты. У гэтым годзе Інстытут грамадзянскай прасторы і публічнай палітыкі Універсітэту Лазарскага разам з кампаніяй “Разам для Бедарусі” і “ІнтэрПаліт” запрашае ўсіх у панядзелак 16 снежня 2013 г. на партэр сектара F Універсітэта Лазарскага а 12.00-15.00.

Konferencja „Białorusini w kraju i poza granicami: Razem dla przemian?”

Białorusini z Polski, Ukrainy, Belgii, Szwajcarii, Niemiec i Białorusi dyskutowali na temat: po co być Białorusinami i jak mogą być pomocni dla Ojczyzny ci, którzy przebywają na uchodźctwie. Konferencja zorganizowana przez kampanię "Razem dla Białorusi" i biuro dr Marka Migalskiego, odbyła się w Uczelni Łazarskiego 22 listopada 2013r.   

„Konflikt pomiędzy tymi działaczami opozycji, którzy działają na Białorusi, z "panauehaushymi" (działaczami na emigracji) czynią Białorusinów pragnących zmian, jeszcze w większym stopniu bezbronnymi przed reżimem” — mówi koordynator kampanii "Razem dla Białorusi" i współzałożyciel Białoruskiego Domu w Warszawie Dzmitry Barodka.

Konferencję otworzyli: Dzmitry Barodka, koordynator kampanii "Razem dla Białorusi", europarlamentarzysta dr Marek Migalski oraz sędzia Jerzy Stępień, Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej i Centrum Białoruskiego w Uczelni Łazarskiego. Wśród gości konferencji byli Stanisław Szuskiewicz, pierwszy przywódca niezależnej Białorusi, Jauhien Wappa, przewodniczący "Związku Białoruskiego w Polsce", Alieksiej Dzikawicki, szef redakcji programów  informacyjnych TV Biełsat i inni.

W ramach dwóch paneli dyskusyjnych zostały omówione różne kwestie nowej fali białoruskiej emigracji politycznej: czego oczekują białoruskie organizacje polityczne i społeczne od diaspory białoruskiej? Czy ich wzajemne relacje można określić jako konkurencję, czy partnerstwo? Czy istnieje możliwość, by możliwość, by mówili jednym głosem? Czyli co Białorusini z zagranicy naprawdę mogą zrobić, aby pomóc swoim rodakom?

Dr Marek Migalski zauważył, że „Białoruś dla polityków europejskich jest jak Burkinafaso, Ukraina, Azerbejdżan — jak Kolumbia. Te kraje nie są w strefie interesów UE”. Poseł stwierdził, że sytuacja białoruskiej diaspory jest bardzo trudna i  wezwał by szukali oni przyjaciół wśród polityków w każdej europejskiej stolicy. — Musicie przekonywać polityków, że wolna, demokratyczna Białoruś jest w interesie Unii Europejskiej. Musicie mówić ich językiem, językiem wzajemnego interesu i korzyści ” — podkreślił  dr Marek Migalski.

XI Konferencja w dniach 14-25 czerwca 2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończyła się XI Konferencja  z cyklu Przywracanie zapomnianej historii...

Wkrótce przedstawimy relację z Konferencji.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i programem Konferencji.

Projekcja filmu o Ignacym Paderewskim

Sędzia Jerzy Stępień zaprasza na pokaz filmu:

"Paderewski człowiek czynu, sukcesu i sławy",  scenariusz i reżyseria Wiesław Dąbrowski.

Obszerny, przebogaty życiorys I. J. Paderewskiego oraz możliwość wykorzystania unikatowych materiałów archiwalnych i wypowiedzi ostatnich żyjących świadków historii oraz odniesienie się do współczesnych celebracji i upamiętnienia rocznic (150. rocznica urodzin, 70. Rocznica śmierci, 110. Rocznica prapremiery opery „Manru”) stworzyła możliwość zrealizowania niezwykle interesującego filmu dokumentalnego. Prezentuje  on zarówno  znane jak i nieznane fakty z życia genialnego Polaka, światowej sławy  artysty, idola – wielkiej muzycznej gwiazdy, wybitnego patrioty, męża stanu, polityka i  filantropa, Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy.

Pokaz odbędzie się w dniu 24 maja br.  godz. 13.00-15.00 w Sali 130.

Serdecznie zapraszamy!

Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej

Sędzia Jerzy Stępień na spotkaniu w Kijowie

Z przyjemnością informujemy, że 17 maja b.r. sędzia Jerzy Stępień, Dyrektor IPOiPS, był gościem honorowym spotkania organizowanego przez "Tydzień Ukraiński" oraz Polski Instytut w Kijowie, w ramach projektu "Doświadczenie Europejskie: Polska".

Temat spotkania: "Podstawy prawne finansowania partii politycznych w Polsce".

 

 

o. Piotr Rudkouski Laureatem Nagrody im. Lwa Sapiehy

Z przyjemnością informujemy, że o. Piotr Rudkouski, Dyrektor Centrum Białoruskiego działającego przy Instytucie Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, został Laureatem Nagrody im. Lwa Sapiehy.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 4 kwietnia b.r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Nagroda im. Lwa Sapiehy przyznawana jest w dowód uznania wybitnych zasług w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej i demokratycznej Białorusi.

Inicjatorem przyznawania Nagrody było Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu oraz Studium Europy Wschodniej UW, ufundowana jest przez grupę uniwersytetów: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet w Białymstoku.

Pragniemy przypomnieć, że w  2012 r. Nagrodę tę otrzymał Aliaksandr Łahviniec, stypendysta Centrum Białoruskiego działającego przez IPOiPS.

 

Pokonferencyjne refleksje, 8-10.03.2013

W dniach 8–10 marca 2013 r. na Uczelni Łazarskiego odbyła się międzynarodowa konferencja Bunt w imię wolności – zapomniany gen Białorusinów?, zorganizowana przez Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej i Centrum Białoruskie przy Uczelni Łazarskiego. W konferencji wzięło udział ok. 80 osób, w tym ok. 40 w roli prelegentów lub moderatorów i dyskutantów. Zaproszeni goście to naukowcy i działacze demokratyczni z Białorusi oraz naukowcy z Francji, Litwy, Polski, Szwecji, USA i Węgier.

Uroczystego otwarcia obrad konferencyjnych w piątkowe popołudnie dokonał Sędzia Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP w st. spoczynku, obecnie dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej. Po nim głos zabrali Prezydent Uczelni Łazarskiego - Juliusz Madej, podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski - Jerzy Pomianowski, dyrektor Białoruskiej Filii Fundacji Konrada Adenauera - Alexandr Brackel. Została również wręczona nagroda im. Alesia Adamowicza białoruskiemu filozofowi Waleremu Bułhakowowi. Następnie profesor Andrzej S. Kamiński z Georgetown University (USA) wygłosił wykład pt. Obywatele, rząd i demokracja – ich miłość i nienawiść. Kazus Europy Wschodniej.

Konferencja miała wymiar naukowo-praktyczny: oprócz paneli dyskusyjnych o charakterze akademickim, były też takie elementy, jak „dzielenie się doświadczeniem obywatelskim” oraz warsztaty. Tematyczne panele dyskusyjne miały na celu wydobycie i sformułowanie pewnych idei i postulatów teoretycznych, jeśli chodzi o źródła i inspiracje postaw obywatelskich w przypadku Białorusi; panel „doświadczenia obywatelskiego” stał się miejscem dzielenia się już zdobytym doświadczeniem w poszerzaniu zakresu autonomii w warunkach autorytarnych; z kolei warsztaty były nakierowane na wypracowanie praktycznych strategii w obszarze „działań obywatelskich”.

 Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

V Konferencja białoruska, 8-10.03.2013


 Centrum Białoruskie działające przy Instytucie Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji Bunt w imię wolności - zapomniany gen Białorusinów?

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 marca b.r. na terenie Uczelni Łazarskiego.

Czy Białorusini są „genetycznie” skazani na autokrację? Czy przodkowie Białorusinów byli ulegli wobec autorytarnych zakusów władzy centralnej? Czy w białoruskiej historii i kulturze można znaleźć przesłanki dla walki o wartości obywatelskie? – tego typu pytania będą przedmiotem debat podczas międzynarodowej konferencji Bunt w imię wolności – zapomniany gen Białorusinów?, która odbędzie się na Uczelni Łazarskiego w dniach 8 – 10 marca 2013 r.

Wydarzenie to stanowi kontynuację tradycji organizowania konferencji międzynarodowych, zapoczątkowanej w 2006 roku przez założyciela Instytutu i jego ówczesnego dyrektora, prof. Andrzeja S. Kamińskiego z Georgetown University, USA. Dotychczas odbyły się cztery tego typu konferencje, organizowane przez Instytut: „Geopolityczne miejsce Białorusi w Europie i świecie” (2006 r.), „Przepaść międzypokoleniowa, czyli zróżnicowanie celów, wartości i strategii Białorusinów” (2008 r.), „Powrót do Europy: przeszłość i przyszłość Białorusi” (2010 r.), „Białoruś i jej sąsiedzi. Wzajemne wyobrażenia historyczne i konstrukcje polityczne” (2011 r.).

 Językami konferencji będą białoruski i angielski (z tłumaczeniem symultanicznym).

Więcej informacji i program konferencji.

 Wstęp wolny.

 Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Pan Peter Kracht - Dyrektorem University of Pittsburgh Press

W wielką przyjemnością i dumą informujemy Państwa, że Pan Peter Kracht, współpracownik i przyjaciel Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego, został powołany na stanowisko Dyrektora University of Pittsburgh Press.

Pan Kracht będzie odpowiedzialny za kompleksowe działania na rzecz rozwoju programu wydawniczego, poczynając od zwiększenia publikacji elektronicznych, poprzez zapewnienie stałej jakości naukowych publikacji prasowych, zarządzanie całością operacji prasowych, rekrutację i szkolenie zawodowe pracowników, a także kontynuację i rozszerzenie współpracy z innymi jednostkami uczelni akademickich.

Pan Peter Kracht od 2011 r. jest członkiem Komitetu Sterującego (Steering Committee) corocznie organizowanych przez IPOiPS Międzynarodowych Konferencji p.t. Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglosaskich podręcznikach akademickich” (Recovering Forgotten History. The Image East-Central Europe in Anglo-Saxon Academic Textbooks). Działania Komitetu, jak i inicjatywa Konferencji, służy poprawie wizerunku Polski w środowiskach naukowych i opiniotwórczych krajów anglosaskich.

Życzymy Panu Krachtowi sukcesów zawodowych i przyjemności w piastowaniu stanowiska Dyrektora University of Pittsburgh Press!

Więcej na ten temat:

Spotkanie z Fundacją Sue Ryder

Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej oraz Fundacja Sue Ryder zapraszają 12 grudnia b.r. o godz. 12.15. na wykład dr Kibble Ngalauka Effects of Global Warming on the Elderly in Sub-Saharan Africa, a następnie na otwarcie wystawy Alicji i Włodzimierza Brauerów „Seniorzy Afryki”.

Program:

12.15 - Wprowadzenie. Misja Sue Ryder w Polsce i w Afryce 
             Joanna Chodor, Dyrektor Fundacji Sue Ryder

12.30 - Effects of Global Warming on the Elderly In Sub-Saharan Africa. The case of Sue Ryder – Disability and the Elderly    
            Kibble Ngalauka, PhD, Sue Ryder Foundation in Malawi

13.15 - Projekcja filmu „Misja Sue Ryder w Afryce”

13.35 - Dyskusja z udziałem Włodzimierza Brauera - wolontariusza w Malawi z ramienia Fundacji Sue Ryder i autora zdjęć do wystawy „Seniorzy Afryki”

14.00 - Otwarcie wystawy fotografii Alicji i Włodzimierza Brauerów „Seniorzy Afryki”

Spotkanie jest elementem kampanii prowadzonej w ramach międzynarodowego projektu z zakresu edukacji rozwojowej, poświęconej problemom globalnego starzenia się społeczeństwa, ze szczególnym wyróżnieniem potrzeb Afryki.

Spotkania w Białoruskim Klubie Dyskusyjnym

Z cyklu Spotkania w Białoruskim Klubie Dyskusyjnym odbyły się:

 • 25 października: Spotkanie dyskusyjne nt. "Miasto a polityka"
  Prelegent: dr nauk politycznych Paweł Usau
  (aktywna dyskusja podczas spotkania była później kontynuowana w internecie).
 • 8 listopada: Spotkanie dyskusyjne: "Kościół a polityka"          
  Prelegent: kierownik Centrum Białoruskiego Piotr Rudkouski.
  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mediów - Radio Racja oraz Radio Polonia. Po spotkaniu przeprowadzili wywiad z P. Rudkouskim oraz Ekateriną Kolb - w ramach wywiadu opowiedzieli też ogólnie o Instytucie oraz Uczelni Łazarskiego.
 • 22 listopada: "Myślenie krytyczne w nauce, polityce i życiu codziennym"
  Prelegent - Piotr Rudkouski
 • 2 grudnia: "Kościół na Białorusi wobec więźniów politycznych"
  Spotkanie miało charakter trzygodzinnej dyskusji z udziałem: Zmiciera Bandarenki, znanego polityka, więźnia politycznego i ofiary tortur KGB, dominikanina Vitala Sapiehy, Piotra Rudkouskiego (Centrum Białoruskie) i Iryny Hubskiej, aktywistki białoruskiej chadecji.
 • 8 grudnia: "Spotkanie z Zenonem"
  Spotkanie z architektem nowoczesnego odrodzenia narodowego, znanym politykiem Zenonem Paźniakiem.
  Spotkanie współorganizowane z Białoruską Pamięcią Narodową.
 • 13 grudnia: "Turystyka biblijna, czyli jak być "biblijnie mobilnym""
  Odczyt zostanie wygłoszony przez studentkę UKSW Irynę Hubską.

II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Dyrektor Zarządzający IPOiPS, Eulalia Łazarska, wzięła udział w II Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: Polska w Europie Środkowej. 

    W dniach 13–15 września 2012 r. w Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego odbył się II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Tym razem przewodnim tematem jest: POLSKA W EUROPIE ŚRODKOWEJ.

    Pani Eulalia Łazarska zaprezentowała dorobek dziesięciu konferencji organizowanych przez Instytut pt. "Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglosaskich podręcznikach akademickich".