Kontakt

Instytut Gospodarki
Amerykańskiej i Stosunków
Transatlantyckich

Uczelnia Łazarskiego
Świeradowska 43, pokój 262
02-662 Warszawa, Polska

us.institute@lazarski.edu.pl
tel. +48-22-543-5326/353
faks +48-22-543-5326

 

Prof Wojciech Bieńkowski

Dyrektor Instytutu

Profesor Wojciech Bieńkowski jest Dyrektorem Instytutu Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich. Otrzymał tytuł doktora, jak również obronił habilitację w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  Jego   praca   habilitacyjna   była   poświęcona    oddziaływaniu   rządu  USA  na rozwój   zdolności   konkurencyjnej   gospodarki  w   latach 1981-1988.   Profesor  specjalizuje   się  w  polityce gospodarczej  Stanów   Zjednoczonych oraz   w   analizie   czynników   wpływających   na  konkurencyjność   gospodarczą,  w  tym    głównie  czynników   instytucjonalnych.   Prowadził  gościnne  wykłady na  Harvard University, Nagoya City University, George Mason University oraz na The Johns Hopkins University. Prowadził również badania w Niemczech (RFE/RL Institute in Munich), Austrii, Włoszech (The Rockefeller Conference and Study Center at Bellagio) oraz na University of Rochester w stanie Nowy Jork.
 

Profesor Bieńkowski jest autorem i współautorem kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów wydanych przez renomowane wydawnictwa oraz naukowe miesięczniki i kwartalniki. Profesor Bieńkowski jest członkiem licznych organizacji i stowarzyszeń. Wśród nich są Harvard Club of Poland (członek zarządu), Polsko-Amerykańskie  Stowarzyszenie  Stypendystów Fulbrighta, Salzburg Seminar Alumni Association, Foreign Trade Faculty Graduates Association oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Profesor Bieńkowski jest również członkiem Institute for Applied Economics and the Study of Business Enterprise na Johns Hopkins University. W  latach  2006 – 2007  był  doradcą Ministra Gospodarki Polski.

 

Adam Figurski

DYREKTOR WYKONAWCZY

Adam Figurski pracuje w Instytucie Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich od września 2011 roku. Stopień licencjacki z zakresu politologii i ekonomii uzyskał z University of Western Ontario w Kanadzie, a tytuł magisterski ze stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie jest doktorantem w Szkole Głównej Handlowej oraz Dyrektorem ds. Rozwoju Programów Anglojęzycznych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują system szkolnictwa wyższego, politykę zagraniczną oraz politykę amerykańską.