Kontakt

Instytut Gospodarki
Amerykańskiej i Stosunków
Transatlantyckich

Uczelnia Łazarskiego
Świeradowska 43, pokój 262
02-662 Warszawa, Polska

us.institute@lazarski.edu.pl
tel. +48-22-543-5326/353
faks +48-22-543-5326

 

Nasza Misja

Celem działalności Instytutu Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich jest pogłębianie i promowanie wiedzy zarówno o gospodarce amerykańskiej, jak i o relacjach między Ameryką i Unią Europejską. Nasze podejście wobec tych zagadnień jest interdyscyplinarne, co oznacza, że badamy je nie tylko poprzez pryzmat finansów i handlu, ale także w wymiarze politycznym, kulturowym, ideologicznym i instytucjonalnym. 

Zgodnie z tym przekonaniem, Instytut promuje badania i skupia czołowych badaczy dzięki konferencjom, sympozjom i innym spotkaniom publicznym, które mają za zadanie sprowokować uczestników do zaangażowania się w dialog na temat stanu i znaczenia gospodarki amerykańskiej, stosunków transatlantyckich oraz prawdopodobnych kierunków ich rozwoju w XXI wieku.

Nowa Faza w Naszym Rozwoju

Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich ma przyjemność ogłosić nową fazę swojego rozwoju. Wraz z ulepszoną stroną internetową oraz nową siedzibą, rozszerzamy nasze działania w celu skutecznego egzaminowania współczesnych problemów. 

Aktualnie jesteśmy w trakcie planowania nowego cyklu konferencji i paneli dyskusyjnych, które będą poruszały tematy związane ze zbliżającymi się w USA wyborami, szkolnictwie wyższym w Europie i Ameryce, a także z przyszłością stosunków amerykańsko-europejskich w kontekście zmieniających się priorytetów geopolitycznych. Jeżeli jesteś naukowcem zainteresowanym tymi działaniami lub studentem szukającym interesującego wolontariatu, nie wahaj się z nami skontaktować.